Rezonans magnetyczny (MR) to jedno z najdokładniejszych badań stosowanych w diagnostyce chorób wewnętrznych. Po jego wykonaniu możecie sprawdzić, jak interpretowane są najczęściej występujące sformułowania medyczne. Należy pamiętać, że poniższe wyjaśnienia mają na celu jedynie oswojenie z profesjonalnym słownictwem medycznym, pojawiającym się w wynikach badań obrazowych, które nie jest proste w zrozumieniu. Ostateczna interpretacja musi zawsze zostać przeprowadzona przez specjalistę. 

Sprawdźmy zatem wybrane zagadnienia, jakie przedstawia nam rezonans magnetyczny głowy.

Obrazują mózgowie. Istota biała zaznaczona jest jasnymi kolorami to tzw. obszar hiperintensywny. Istota szara oraz płyn mózgowo-rdzeniowy przedstawiane są w ciemnym kolorze to tzw. obszar hipointensywny.

Istota biała przedstawiana jest w ciemnych kolorach, natomiast istota szara oraz płyn mózgowo-rdzeniowy w barwach jasnych.

To obszary zawierający dużą ilość wody. Pokazywany jest w jasnej barwie, jak płyn mózgowo-rdzeniowy. Obszar z małą ilością wody przedstawiany jest natomiast za pomocą ciemniejszych kolorów.

Obrazowanie zależne od dyfuzji (DWI). Wyróżnia się dużą skutecznością podczas obrazowania udaru mózgu.

Pojedyncze zmiany mogą oznaczać obecność m.in. torbieli bądź guza litego. W przypadku takiego zapisu ogólnego możemy mieć do czynienia zarówno ze zmianą łagodną, jak i złośliwą.

Może być wynikiem obecności struktur uciskających mózgowie. W efekcie następuje przesunięcie tych struktur. Takie struktury mogą oznaczać krwiaki bądź guzy nowotworowe.

Może być to miejscowe niedokrwienie w tkance mózgowej. Zmiany te oznaczają występowanie pewnych patologii w obrębie naczyń krwionośnych. Mogą one sugerować problem z drożnością naczyń krwionośnych lub powstać w wyniku zapalenia naczyń krwionośnych lub pojawienia się zatorowości.

Najczęściej to rozszerzenie przestrzeni płynowych w mózgowiu (dotyczy przede wszystkim komór bocznych) w wyniku nieprawidłowej resorpcji płynu mózgowo-rdzeniowego, problemów w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego lub procesu zwyrodnieniowego i zaniku tkanki mózgowej.

Najczęściej powodowany przez choroby neurodegeneracyjne (choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera). 

Obszar objęty demielinizacją, czyli rozpadem osłonek mielinowych w komórkach nerwowych. Może wskazywać m.in. na stwardnienie rozsiane (SM).

Rozlane, obustronne zmiany w istocie białej mózgu. Są zlokalizowane głównie okołokomorowo i podkorowo. Związane przede wszystkim z chorobami naczyń krwionośnych.

Tkanka bliznowata powstała na skutek uszkodzenia oraz obumarcia komórek nerwowych. Występuje m.in. w chorobie Alzheimera oraz stwardnieniu rozsianym.

Otorbiony zbiornik płynowy. Niewielkie i niedające objawów torbiele należy okresowo kontrolować, natomiast większe zmiany wymagają leczenia.