Rezonans magnetyczny to w pełni bezpieczne i nieinwazyjne badanie z wykorzystaniem pola magnetycznego i fal radiowych w celu uzyskania obrazu narządów i tkanek wewnętrznych. Czas jego trwania zależy od rodzaju badanej części ciała i najczęściej wynosi od ok. 20 do 60 minut. 

 

Poza poniżej wskazanymi elementami wymagającymi przygotowania, należy pamiętać również o kilku innych, ważnych kwestiach. Przed badaniem warto liczyć się z pewnymi niedogodnościami związanymi z hałasem generowanym w trakcie pracy aparatury, ciasną przestrzenią, w której przebywa badany, oraz koniecznością pozostania w nieruchomej pozycji leżącej.

 

Najważniejsze kwestie, które warto zapamiętać:

Przed podjęciem decyzji o badaniu rezonansem magnetycznym warto skonsultować się z lekarzem, który wyjaśni ewentualne wątpliwości. Warto również zapoznać się z wszelkimi przeciwwskazaniami do wykonania tego rodzaju diagnostyki.

 

Ze względu na nieinwazyjny charakter, na badanie bez kontrastu nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Rezonans magnetyczny pozostaje jednym z najbezpieczniejszych i najdokładniejszych badań obrazowych, jakie w tej chwili można wykonać.