Wielu pacjentów planuje się wybrać na badanie rezonansem magnetycznym własnym środkiem transportu. Choć ten rodzaj badania diagnostycznego jest bezpiecznym i nieinwazyjnym, budzi wiele wątpliwości. Odpowiadamy na pytanie, czy po jego wykonaniu można bez przeszkód wsiąść za kierownicę. Wyjaśnienia będą przydatne dla każdego, bez względu na to, jaki obszar ciała ma zostać poddany badaniu. W szczególnych przypadkach należy zasięgnąć porady lekarza kierującego.

Badanie MR a prowadzenie samochodu

Pacjent, u którego zostało wykonane badanie rezonansem magnetycznym, może opuścić placówkę własnym środkiem transportu. Nie ma przeciwwskazań do kierowania samochodem. Wyjątek mogą stanowić szczególne przypadki.

Podanie kontrastu a sprawność motoryczna

Substancje znajdujące się w środku kontrastowym podawanym dożylnie w celu lepszego uwidocznienia określonych narządów i struktur, wychwycenia patologii nie wywierają negatywnego wpływu na samopoczucie. Nie działają w sposób upośledzający na zmysły wzroku, słuchu. Nie obniżają koncentracji. Nie wydłużają czasu reakcji. Środek cieniujący jedynie w skrajnych przypadkach przyczynia się do wystąpienia alergii, a może się ona objawiać na przykład wysypką skórną lub obrzękiem. Taka przypadłość nie przekłada się na obniżenie zdolności do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Objawy zwykle samoczynnie i szybko ustępują, więc nie ma powodu do obaw. Ostrożność powinni zachować pacjenci, u których już wcześniej wystąpiła reakcja alergiczna lub są narażeni na jej wystąpienie z uwagi na astmę i atopię. W tym przypadku można odczekać godzinę od podania kontraktu, aby upewnić się o braku działań niepożądanych. 

Stres z powodu badania a prowadzenie pojazdu

W prowadzeniu samochodu istotna jest nie tylko sprawność fizyczna, ale także psychiczna. Można wskazać na sytuację, w której lepiej nie wsiadać za kierownicę po badaniu rezonansem magnetycznym. Dotyczy to pacjentów przejawiających silny stres, a także narażonych na ryzyko wystąpienia stanów lękowych w związku z przebiegiem, sposobem badania. Kierowanie pojazdem w sytuacji niepokoju może zwiększyć ryzyko niepożądanego zachowania na drodze. Zestresowany kierowca stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dlatego każdy, kto odczuwa paraliżujący strach, dezorganizację, silne emocje, powinien zrezygnować z podróży samochodem jako kierowca w dniu badania. Warto poprosić kogoś o transport, skorzystać z taksówki lub komunikacji zbiorowej. Nie mówimy tu oczywiście o osobach, które przyjmują przed badaniem określone leki, których stosowanie wyklucza możliwość prowadzenia samochodu, powinny zastosować się do zaleceń zawartych na ulotce. Najlepiej to sprawdzić, gdyż nawet część środków dostępnych bez recepty może uniemożliwiać wykonywanie takiej czynności.

Badanie rezonansem a obsługa maszyn

Bezpośrednio po badaniu pacjent może powrócić do normalnej aktywności. Nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy, także jako kierowca czy innej związanej z prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych w ruchu.