Ukończył Policealne Studium Medyczne nr 4 w Warszawie jako technik fizjoterapii w 1992 r., a następnie Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach jako magister fizjoterapii w 1997 roku. Od początku związany jest z medycyną sportową, ortopedią i traumatologią, a swoje doświadczenie zdobywał w takich instytucjach jak Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, HKS Hutnik, Centrum Medyczne Damiana czy Instytut Matki i Dziecka, jak i prywatna praktyka fizjoterapeutyczna. Jest również wykładowcą masażu w Policealnej Warszawskiej Szkole Medycznej.