Biopsja fuzyjna –  RM/USG Prostaty

Centrum Medyczne RadioMedica kontynuuje tradycje pierwszej pracowni biopsji fuzyjnej stercza w Polsce. W naszej przychodni korzystamy z aparatu Spectra 3T marki Siemens, dzięki któremu możemy wykonać rezonans magnetyczny gruczołu krokowego co jest podstawą wykonania biopsji fuzyjnej.

Biopsja fuzyjna prostaty przeznaczona jest dla osób u których:

 • Rozważana jest pierwsza biopsja prostaty
 • Podwyższony jest wyniki PSA
 • Test PCA3 dał wynik dodatni
 • Kierowanych do biopsji powtórnej
 • Jako biopsje weryfikujące i sprawdzające

Już dziś zapisz się na konsultację urologiczną!

Biopsja Fuzyjna prostaty w Warszawie

Centrum medyczne Radio Medica kontynuuje tradycje pierwszej pracowni biopsji fuzyjnej stercza w Polsce. W naszej przychodni korzystamy z aparatu MAGNETOM Spectra 3T marki Siemens dzięki któremu możemy wykonać rezonans magnetyczny gruczołu krokowego co jest podstawą wykonania biopsji fuzyjnej.
Rak prostaty (inaczej stercza) to nowotwór rozwijający się w gruczole krokowym – jest obecnie drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn w Polsce. Dodatkowo zachorowalność szybko się zwiększa – każdego roku odnotowuje się przyrost o ok. 2% niż w poprzednim. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza a badanie przy wykorzystaniu biopsji fuzyjnej uważa się za najbardziej dokładne w ocenie miejscowej raka gruczołu krokowego.

biopsja fuzyjna prostaty - dr Andrzej Lewicki

Rak gruczołu krokowego (prostaty) – dlaczego tyle o nim mówimy?

Rak prostaty to obecnie najczęściej występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn w krajach rozwniętych. Również w Polsce gdzie stanowi blisko 20% wszystkich chorób onkologicznych w populacji męskiej. Liczba zachorowań w naszym kraju jest znamiennie niższa niż średnia dla krajów Uni Europejskiej jednak liczba zgonów pozostaje na zbliżonym poziomie. Jest to m.in. spowodowane zbyt późnym rozpoznaniem raka gruczołu krokowego.

Dlaczego wykonuje się biopsję gruczołu krokowego ?

Biopsja gruczołu krokowego służy do wykrywania raka prostaty. Wykonuje się ją u mężczyzn w celu potwierdzenia lub odrzucenia podejrzenia raka. Zabieg polega na pobraniu tkanki prostaty do badania histopatologicznego. Leczenie raka prostaty może być rozpoczęte jedynie w oparciu o wynik badania histopatologicznego (mikroskopowego). Nie ma innego badania, które może potwierdzić występowanie tego nowotworu.

Czym różni się biopsja fuzyjna mpRM/USG od klasycznej biopsji prostaty?

Klasyczna biopsja prostaty wiąże się z wieloma ograniczeniami. Podstawowym z nich jest trudność w uwidocznieniu ognisk złośliwych w ultrasonografii przezodbytniczej. Około 70% z nich jest niewidocznych w usg. Klasyczna biopsja prostaty pozostaje więc w większości przypadków tzw. biopsją systematyczną (mappingową) czyli „ślepym” poszukiwaniem raka poprzez pobieranie wycinków (zwykle 10-12) z różnych miejsc gruczołu. Wiarygodność tak wykonanej biopsji pozostaje wątpliwa. Ocenia się, że pierwotna biopsja pomija około 21-47% raków stercza, a także często niewłaściwie określa stopień jego złośliwości.
Rozwiązaniem tego problemu jest wcześniejsza identyfikacja raka prostaty w badaniu wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego i zastąpienie biopsji systematycznej biopsją celowaną. Technika umożliwiająca nałożenie obrazów rezonansu magnetycznego, które dokładnie pokazują położenie raka, na badanie usg w czasie rzeczywistym nosi nazwę fuzji obrazów. Przebieg procedury jest z punktu widzenia pacjenta bardzo zbliżony do biopsji klasycznej. Pozwala jednak na znacznie precyzyjniejsze pobranie materiału z obszarów zmienionych, jednocześnie redukując liczbę „ślepych” wycinków.

Biopsja fuzyjna prostaty przeznaczona jest dla osób u których:

  • Rozważana jest pierwsza biopsja prostaty
  • Podwyższony jest wynik PSA
  • Test PCA3 dał wynik dodatni
  • Kierowanych do biopsji powtórnej
  • Jako biopsje weryfikujące i sprawdzające
biopsja fuzyjna prostaty - test PSA

Kto może odnieść korzyść z biopsji fuzyjnej RM/USG gruczołu krokowego ?

W 2019 r. Europejskie Towarzystwo Urologiczne zmieniło wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia biopsji prostaty. Rekomenduje się aby każda biopsja gruczołu krokowego przeprowadzana była w oparciu o badanie mpMRI i stwierdzone w nim nieprawidłowości. Biopsja fuzyjna powinna być wykonywana w grupach mężczyzn:
1. kierowanych do pierwszej biopsji
2. kierowanych do biopsji powtórnej – gdy dane kliniczne wskazują na obecność raka stercza mimo braku komórek nowotworowych w poprzednich pobraniach
3. u mężczyzn z rakiem małego ryzyka prowadzonych w strategii aktywnego nadzoru (active surveillance) jako biopsje weryfikujące i sprawdzające stan choroby w trakcie obserwacji.

Jak przebiega przezodbytnicza biopsja prostaty?

Biopsja przezodbytnicza jest najczęściej stosowaną i najmniej skomplikowaną procedurą. Przed badaniem lekarz wprowadza do odbytnicy żel znieczulający, a następnie głowicę do badania ultrasonograficznego (TRUS). Z głowicą połączona jest przystawka biopsyjna, przez którą urolog wprowadza igłę TRU CUT. Jest to specjalnie skonstruowana igła służąca do pobierania skrawków tkankowych długości 10-20 mm i średnicy około 1 mm. Lekarz wykonując TRUS określając liczbę niezbędnych wycinków i dokonuje pobrania rdzeni z gruczołu krokowego. Są one następnie oceniane przez specjalistę histopatologa, który na podstawie badań mikroskopowych stawia ostateczną diagnozę.

BIOPSJA FUZYJNA – PRZYGOTOWANIE I INFORMACJA O ZABIEGU

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ:

 1. Wynik badania PSA.
 2. Wynik badania TRUS i histopatologiczny z biopsji, jeśli dotyczy.
 3. Wyniki poprzednich badań MR (płyta z badaniem + opis), jeśli dotyczy.
 4. Wyniki badań USG.
 5. Wypisy ze szpitala, jeśli były.
 6. Lista przyjmowanych lekarstw.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numer telefonu: 22 255 99 69

DLACZEGO POWINIENEŚ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ PLACÓWKI?

Radio Medica kontynuuje tradycje pierwszej pracowni biopsji fuzyjnej stercza w Polsce założonej w 2016 roku w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 9. W naszym ośrodku możesz wykonać multiparametryczny rezonans magnetyczny gruczołu krokowego z użyciem aparatu MAGNETOM Spectra 3T, który będzie optymalnie przygotwany do biopsji fuzyjnej przy pomocy urządzenia opartego na śledzeniu narządu (organ based tracking system). Zespół radiolog (dr med. Katarzyna Sklinda) – urolog (dr med. Andrzej Lewicki) posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu powyższych procedur. Współpracujemy z wieloma urologami, którzy kierują do nas Pacjentów z wszystkich regionów kraju. Pacjentom, którzy będą tego potrzebowali pomagamy w dalszym leczeniu.

NASZ ZESPÓŁ:

dr Andrzej Lewicki

Dr n. med. Andrzej Lewicki,

specjalista urolog, Fellow of European Board of Urology

Ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie w 2001 r.

W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych oraz tytuły specjalisty urologa oraz Fellow of the European Board of Urology (FEBU).

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem urologicznym.  Jest szczególnie zainteresowany małoinwazyjnymi metodami leczenia nowotworów pod kontrolą badań obrazowych.
Jako pierwszy w Polsce wykonał zabiegi biopsji gruczołu krokowego pod nadzorem fuzji obrazów rezonansu magnetycznego i usg z dostępu przezodbytniczego i przezkroczowego przy użyciu systemów BioJet oraz Trinity Koelis[1]. Wiedzę dotyczącą tego zagadnienia pogłębiał na zagranicznych stażach naukowych w Klinikach Uniwersyteckich w Dreźnie, Hanowerze, Heidelbergu i Paryżu.
Od 2002 roku posiada Certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Od początku trwale związany z działalnością dydaktyczną jako wykładowca i kierownik naukowy kursów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii.
Współautor „Standardów badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego”.
Wyróżniony nagrodą Ministra Zdrowia za monografię „Ultrasonograficzny atlas zmian ogniskowych nerek”.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Redaktor działu „Ultrasonografia dla urologa” w Przeglądzie Urologicznym.
Redaktor działu Genitourinary ultrasound w Journal of Ultrasonography.

dr Katarzyna Sklinda

Dr n. med. Katarzyna Sklinda,

specjalista radiolog, adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej CMKP w Warszawie

Ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie.

Członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Od lat łączy z pasją pracę kliniczną i naukową. W ostatnich latach koncentruje się na możliwościach wysokopolowych systemów rezonansowych w diagnostyce chorób onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem raka prostaty. Współpracuje z urologami, onkologami i lekarzami medycyny nuklearnej z licznych ośrodków w Polsce i w Europie.