Jak przygotować się do zabiegu biopsji fuzyjnej?

Zobacz jak przygotować się do zabiegu i jak ono przebiega.

Biopsja fuzyjna – przygotowanie

 

Biopsja fuzyjna prostaty należy do badań inwazyjnych , ponieważ narusza ciągłość ściany odbytnicy, w związku z czym wymaga wcześniejszego przygotowania:

  • Odpowiednio wczesne przyjęcie leku o działaniu przeciwbakteryjnym. Rodzaj i dawkowanie leku ustala urolog kierujący na zabieg. Najczęściej stosowane są antybiotyki z grupy fluorochinolonów (Ciprofloksacyna, Levofloksacyna), który należy przyjąć w dniu biopsji (ok. 2h przed zabiegiem) oraz kontynuować kilka (zwykle 3) dni po biopsji.
  • Pacjenci stale przyjmujący leki stosują je jak dotychczas. Wyjątkiem są leki obniżające krzepliwość krwi (Clopidogrel, Acenokumarol, Warfin, Pradaxa, Xarelto). Leki obniżające krzepliwość krwi są obecnie często używane m.in. w leczeniu choroby wieńcowej serca oraz innych chorób naczyniowych. Pacjenci leczeni tymi lekami są zobowiązani do bezwzględnego poinformowania o tym urologa wykonującego biopsję oraz do konsultacji z lekarzem, który te leki zalecił w celu ustalenia możliwości ich odstawienia lub odpowiednio wczesnej zamiany na stosowane zastępczo heparyny drobnocząsteczkowe podawane w postaci zastrzyków podskórnych ( np. Clexane, Fraxiparyna). Niedopełnienie powyższego może spowodować wystąpienie poważnych powikłań po biopsji. W dniu badania należy przyjąć wszystkie inne stosowane leki (poza wymienionymi powyżej lekami obniżającymi krzepliwość krwi o których należy poinformować urologa).
  • W Radio Medica wszystkie biopsje wykonywane są w znieczuleniu nasiękowym pęczków naczyniowo-nerwowych zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Zażywanie dodatkowych leków przeciwbólowych nie jest konieczne.
  • Nie ma potrzeby pozostawania na czczo. Zalecane jest spożycie lekkiego śniadania oraz wypicie zwykłej ilości płynów.
  • Wypróżnienie- zalecane w dniu biopsji.
dr Andrzej Lewicki

Jak wygląda biopsja fuzyjna

biopsja fuzyjna - przygotowanie

Biopsja fuzyjna to metoda, która wykorzystuje nałożenie informacji pochodzących z rezonansu magnetycznego na obraz przezodbytniczego USG prostaty. Przed zabiegiem wykonujemy rezonans magnetyczny stercza, na podstawie którego radiolog opisuje granice gruczołu krokowego i dokładną lokalizację miejsc podejrzanych o rozrost nowotworowy. Następnie obraz jest przenoszony do aparatu biopsji fuzyjnej , który podczas zabiegu scala obrazy z USG z obrazem powstałym podczas rezonansu magnetycznego. Urolog podczas badania przesuwając głowicę USG przemieszcza równocześnie dopasowany obraz z rezonansu, tworząc swego rodzaju „mapę”, która pozwala pobrać wycinki tkankowe z precyzyjnie określonych miejsc. Pobieranych jest kilkanaście skrawków tkankowych o długości 10-20 mm i średnicy około 1 mm, które następnie oceniane są przez specjalistę histopatologa. Wszystkie biopsje wykonywane są w znieczuleniu.

Biopsja fuzyjna a biopsja klasyczna

Biopsja fuzyjna w porównaniu do biopsji klasycznej jest dużo bardziej efektywna, ponieważ pozwala na  dokładną wizualizację obszarów podejrzanych o nowotwór, które nie są widoczne w zwykłym badaniu USG TRUS. Klasyczna opcja zabiegu wiąże się z wieloma ograniczeniami- między innymi z prawdopodobieństwem pominięcia ognisk złośliwych podczas „ślepej” biopsji przezodbytniczej (nawet do 70% jest niewidocznych w USG). Dodatkowym atutem biopsji fuzyjnej jest także zmniejszenie liczby pobieranych wycinków- pobierane są wyłącznie fragmenty uznane przez urologa jako podejrzane pod względem nowotworu. Szybsza i bardziej wiarygodna diagnoza pozwala na zaplanowanie adekwatnej metody leczenia dla danego Pacjenta. Połączenie obrazów z badania USG i rezonansu magnetycznego to jedno z najnowocześniejszych metod diagnostycznych w dzisiejszej urologii. Z perspektywy Pacjenta przebieg procedury jest bardzo zbliżony do biopsji systemowej, a dzięki fuzji obrazów pozwala na precyzyjne pobranie materiału przy jednoczesnym uniknięciu „ślepych” wycinków. Niewątpliwie biopsja fuzyjna gruczołu krokowego jest milowym krokiem w diagnostyce raka prostaty. Badania jednoznacznie wskazują na jej wyższość w porównaniu ze zwykłą biopsją wykonywaną przy użyciu wyłącznie aparatu USG  w wykrywaniu nowotworu.

Bezpieczeństwo i postępowanie po zabiegu biopsji fuzyjnej

Biopsja prostaty jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym, jednak niekiedy mogą wystąpić po niej powikłania. Przez kilka dni po zabiegu Pacjent może zauważyć niewielkie, samoistnie ograniczające się krwawienia, które mogą mieć charakter: obecności krwi w nasieniu (czerwone lub rdzawe zabarwienie), w moczu lub w stolcu. W zdecydowanej większości nie wymagają one interwencji medycznej. W przypadku masywnego, nieustępującego krwawienia z dróg moczowych lub odbytnicy należy się zgłosić bez skierowania do najbliższego Szpitala. U mniej niż 5% pacjentów może dojść do infekcji układu moczowo-płciowego mimo stosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej. Jeśli temperatura ciała przekracza 38 ºC i/lub pojawiają się dreszcze należy się zgłosić do najbliższego Szpitala. U około 0,2% pacjentów może dojść do przejściowego zatrzymania moczu spowodowanego obrzękiem tkanek stercza po biopsji. W przypadku niemożności oddania moczu należy się zgłosić na ostry dyżur urologiczny.
W czasie biopsji jest Pan pod fachową opieką lekarza urologa. Jednak nawet prawidłowo przeprowadzony zabieg może sporadycznie wiązać się z poważnymi konsekwencjami takimi jak krwotok, zakażenie, reakcje uczuleniowe czy nawet zatrzymanie czynności serca. Mogą one potencjalnie wymagać rozszerzenia postępowania medycznego . Opisane powikłania mogą wystąpić przy wszystkich, bez wyjątku, procedurach medycznych bez względu na ich rodzaj lub zakres.
Powyższe informacje mają służyć zrozumieniu przez Pana czynności podejmowanych przez personel medyczny w celu poprawy stanu zdrowia. Nie mają na celu wywołania u Pana strachu przed zabiegiem, który jest medycznie uzasadniony, lecz są jedynie uczciwą informacją o nim. W razie jakichkolwiek wątpliwości, niezrozumienia całości lub fragmentu informacji prosimy o zgłoszenie się do lekarza prowadzącego lub wykonującego zabieg.