Jest absolwentem XVI LO im.Stefanii Sempołowskiej na Żoliborzu w Warszawie. Po ukończeniu studiów na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbył staż podyplomowy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. W 2002 rozpoczął pracę w Klinice Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie, gdzie przez 18 lat pracy w Klinice Neurochirurgii i w Poradni Neurochirurgicznej zdobywał doświadczenie początkowo jako młodszy asystent a następnie po uzyskaniu specjalizacji z neurochirurgii jako starszy asystent. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego a także już po uzyskaniu specjalizacji uczestniczył w licznych kursach (krajowych i zagranicznych) poszerzających wiedzę i kompetencje oraz konferencjach naukowych z zakresu neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa.Zainteresowania zawodowe to: choroby naczyniowe i nowotworowe mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa, wodogłowie, choroby kręgosłupa (dyskopatie) oraz zespoły bólowe, choroby nerwów obwodowych np. zespoły cieśni nadgarstka.

 

Zajmuje się:

  • Dyskopatią,
  • Bólami kręgosłupa,
  • Chorobami kręgosłupa,
  • Przepukliną kręgosłupa,
  • Urazami kręgosłupa,
  • Bólem pleców,
  • Stenozą kanału kręgowego,
  • Zespołem cieśni nadgarstka,
  • Bólami korzeniowymi,
  • Rwą kulszową.